Zapisz się na
newsletter

 

Koncert „Ja jestem” z okazji Jubileuszu KUL odbył się 26 lutego 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1). Podczas spotkania można było usłyszeć fragmenty z nagrań BIBLII AUDIO SUPERPRODUKCJI, niepowtarzalnej, ponad 100-godzinnej kompozycji słowno-dźwiękowej, na którą składają się fragmenty Pisma Świętego, muzyka symfoniczna oraz wyjątkowe tło dźwiękowe. Pod dyrekcją reżysera Krzysztofa Czeczota wystąpili m.in. Anna Dymna, Małgorzata Kożuchowska, Wojciech Malajkat, Stanisław Soyka, Jerzy Trela, Adam Woronowicz. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Trybunału Koronnego pod kierownictwem Przemysława Stanisławskiego, a w ostatniej części koncertu Chór KUL zaprezentował Psalm 139.

plakat

Nad produkcją BIBLII AUDIO SUPERPRODUKCJI pracowano ponad 3 lata. Wśród realizatorów słuchowiska jest m. in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, w murach którego przygotowano część nagrań. Poniżej dostępna transmisja z wydarzenia.

 

Na żywo z Lublina – „Ja jestem”

Nadajemy na żywo z Lublina, z Centrum Spotkania Kultur. Rozpoczynamy „Ja Jestem”, niezwykłe wydarzenie Biblii Audio z okazji jubileuszu 100-lecia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.Przed Państwem wystąpią m.in. Jerzy Trela, Wojciech Malajkat, Małgorzata Kożuchowska czy Anna Dymna. To kulminacja naszych działań z ostatnich tygodni, dlatego – nie przedłużając – tym milej jest nam zaprosić do udziału w nagraniu!

Opublikowany przez Biblia AUDIO superprodukcja na 26 lutego 2018

Źródło: www.facebook.com/bibliaaudiopl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.