Zapisz się na
newsletter

 

Epoka dwudziestolecia międzywojennego zwana także międzywojniem kryła w sobie wyjątkowe znaczenie dla uciemiężonej przez tyle lat niewoli Polski – niosła nadzieję na lepszą przyszłość i entuzjazm.
Po tak długim okresie kraj odzyskał pełną suwerenność, jak pokazuje historia nie trwało to długo. Liczne walki parlamentarne, brak stabilizacji politycznej, zamach majowy i inne negatywne skutki mało stabilnego rządu nie wpływały pozytywnie na rozwój kraju. Na prawdziwą wolność Polacy musieli czekać do roku 1989.

Czas nowych narodzin Polski przyniósł dla społeczeństwa nadzieję, szansę dokonywania dobrych wyborów i ich realizacji, rozwoju i kontynuowania tego, co może przynieść stabilizację.
W wyjątkowej ekspozycji nie zabraknie książek, artykułów, znaczków pocztowych, pocztówek, dokumentów osobistych, niebywałych rękopisów, fotografii – często pochodzących z osobistych kolekcji, Wystawa przybliży widzowi społeczno – kulturalne życie tamtejszego pokolenia Polaków, które zostało przerwane przez II wojnę światową.

Wydarzeniami towarzyszącymi wystawie będą film oraz prelekcja – dr Zbigniew Nestorowicz oraz mgr Bartosz Czajka doktorant KUL.

Otwarcie wystawy 19 marca 2019 r. o godz. 13:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (IV piętro).
Wystawa otwarta dla zwiedzających do 10 maja br. wstęp wolny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.