Zapisz się na
newsletter

 

Wystawa stanowi kontynuację obchodów dwóch wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia KUL. W dniach 27 października 2018 – 31 stycznia 2019 można obejrzeć ją w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze (ul. Jana Matejki 28).

 

Dr Krzysztof Przylicki (KUL) o wystawie:Źródło: www.muzeumkarkonoskie.pl

 

Wystawa “W hołdzie Niepodległej” to kolejna odsłona bogatych zbiorów Muzeum KUL. Każda z przygotowywanych dotąd wystaw miała odmienny nieco charakter, podyktowany często specyfiką miejsc, w których była prezentowana. W Muzeum Karkonoskim, słynącym ze znakomitej kolekcji szkła – i chcąc w sposób czytelny do tego nawiązać – eksponujemy wybrane przykłady wyrobów ze szkła, pośród których na szczególną uwagę zasługuje puchar z zastawy stołowej potężnego na tych ziemiach rodu Schaffgotschów z będącej w ich posiadaniu słynnej huty Josephine. W centrum wystawy znalazły się obiekty o tematyce religijnej oraz dużego formatu obrazy olejne – przede wszystkim pejzaże – m.in. Michała Gorstkina-Wywiórskiego, Józefa Rapackiego, Władysława Jarockiego i in. Sąsiadujące sale mają charakter tematycznych gabinetów, w których prezentowane są prace na papierze (m.in. rysunki Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego i Stanisława Nowakowskiego oraz ciekawe przykłady grafiki polskiej i obcej), małe formaty (głównie obrazy olejne – m.in. Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera Włodzimierza Tetmajera, czy Juliusza Zubera) oraz malarstwo obce (m.in. dzieła Francesco Rizzo da Santacroce, Martena van Valckenborcha, Hendricka Verschuringa, Abrahama Storcka, czy też z kręgu Juana de Flandes). W tej ostatniej sali prezentowana jest też słynna „Kordegarda małp”, namalowana przez wybitnego, acz nieznanego z imienia artystę z kręgu Dawida Teniersa – jedyny obraz o takiej tematyce w polskich zbiorach. W każdym z gabinetów umieszczone zostały gabloty, w których prezentowane są wybitne przykłady wyrobów porcelanowych z najprzedniejszych europejskich manufaktur.

Źródło: www.kul.pl

Kuratorem wystawy jest dr Krzysztof Przylicki (KUL), a opiekunem konserwatorem Anna Gul (MK). Wystawa powstała we współpracy z Anną Jezierską (MK) i Ann Szczodrak (MK).

 

 

Fotorelacja z wernisażu wystawy (26.10.2018):

 

Źródło: www.kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.