Zapisz się na
newsletter

 

Lubelski Festiwal Nauki to organizowane po raz czternasty wydarzenie mające na celu upowszechnianie wyników badań naukowych oraz działalności edukacyjno-kulturowej środowiska akademickiego i nie tylko. Tegorocznym głównym organizatorem Festiwalu odbywającego się pod hasłem „Nauka – między tradycją a współczesnością” jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej oraz Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach XIV LFN odbędą się 1 854 projekty adresowane do osób z różnych grup wiekowych. Pełen wykaz organizowanych wydarzeń oraz rezerwacja miejsc możliwa tutaj.

 

Ramowy plan wydarzenia:

25-29.09.2017 – projekty w jednostkach

26.09.2017 – spektakl Teatru ITP pt. „Prorock” (Centrum Spotkania Kultur, godz. 18:00)

28.09.2017 – wykład otwarty Profesora Rafała Ohme ( Collegium Jana Pawła II, s. 1031, godz. 15:00)

28.09.2017 – koncert Gospel Rain na Dziedzińcu KUL

30.09.2017 – Lubelski Piknik Naukowy (Plac Litewski)

 

Tak było w ubiegłym roku:

Fotorelacja:

 

Źródło: www.kul.pl

 

Wideorelacja:

Źródło: TV KUL

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.