Zapisz się na
newsletter

 

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. Sympozjum odbędzie się w dn. 23-24 października 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-114.

Tematem przewodnim zjazdu jest “Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej Basenu Morza Śródziemnego”.

Podczas naukowej refleksji zaproszeni goście będą zajmować się zagadnieniami związanymi z ideą, geneza i formą zmartwychwstania. Będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak zmartwychwstanie Chrystusa wpłynęło na kształtowanie się w późniejszym czasie teologii, wyglądu i funkcjonalności związanej z moralnością, eschatologii, czy też eklezjologii chrześcijańskiej.
Zakres tematów obejmuje obszar kultury śródziemnomorskiej starożytnego Egiptu, Grecję, Mezopotamię, Rzym i Izrael.

Wśród zaproszonych gości znajdują się prelegenci z wielu zagranicznych ośrodków naukowych:

Reimund Bieringer (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy)
Dominika Kurek-Chomycz (Liverpool Hope University, Liverpool, Wielka Brytania)
Łukasz Popko (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael)
Danuta Shanzer (Universität Wien, Wiedeń, Austria)
Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, Philadelphia, PA, USA)
Nicholas Thomas Wright (University of St Andrews, St Andrews, Wielka Brytania)

Więcej informacji tutaj:
http://ocs.academicon.pl/index.php/test/Resurrection2018

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.