Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Staroń Maria

Staroń Maria

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia polska
Rok ukończenia studiów: 1978
Notka biograficzna:

Szkołę podstawową ukończyłam w Łężanach koło Krosna nad Wisłokiem. Maturę zdałam w technikum naftowym w Krośnie. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w szkole jako nauczycielka języka polskiego (chociaż bywało, że uczyłam również innych przedmiotów). Niespełna rok po studiach wyszłam za mąż w przeciągu siedmiu lat urodziłam czworo dzieci. Przez dziesięć lat byłam dyrektorką szkoły w mojej rodzinnej miejscowości. Od września 2006 r. jestem emerytką.

Zawód:

nauczycielka

Hobby:

Interesuję się literaturą i sztuką filmową. Lubię turystyczne wypady – również piesze wędrówki. Dwukrotnie pielgrzymowałam pieszo do Santiago de Compostela. Byłam wolontariuszką na szlaku do Santiago.

Wspomnienia:

Gdy sięgam pamięcią do lat studenckich wydaje mi się, że najlepiej pamiętam kolacyjki, na które zapraszał swoich seminarzystów prof. Czesław Zgorzelski. Było to pod koniec roku akademickiego, wiązało się z przygotowaniami i pewnym stresem (by dobrze wypaść) ale z perspektywy czasu jawi się jako wspomnienie miłe i ważne. Uświadomiłam sobie, że pamiętam nawet zastawę stołową i przekąski, jakimi raczyła nas Żona Pana Profesora.

Znój-Znojewska Krystyna

Znój-Znojewska Krystyna

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: historia sztuki
Rok ukończenia studiów: 1982
Notka biograficzna:

Od stycznia 1983 roku pracuję w Muzeum Narodowym w Warszawie; od 1993 roku w Zbiorach Sztuki Polskiej do 1914.

Zawód:

historyk sztuki

Hobby:

literatura, turystyka, rekreacja

Wspomnienia:

Niezwykle miły egzamin wstępny na studia, wspaniała atmosfera panująca na uczelni.

Gieroba Jolanta

Gieroba Jolanta

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: pedagogika
Rok ukończenia studiów: 1995
Notka biograficzna:

Pochodzę z Zielonej Góry. Po studiach ze względów rodzinnych i zawodowych zostałam w Lublinie.

Zawód:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Hobby:

literatura, film, plastyka

Wspomnienia:

nie podano

Kustra Marlena

Kustra Marlena

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia romańska
Rok ukończenia studiów: 2014
Notka biograficzna:

Urodzona 26.01.1989r. w Lipsku (woj. mazowieckie)
Ochrzczona 26.03.1989r. w rodzinnej parafii Krępa Kościelna, w której przystąpiła również do sakramentu I Komunii Św., bierzmowania i małżeństwa.
I praca (bezpośrednio po ukończonych studiach na KUL – aktualnie): w międzynarodowej korporacji HCL Poland w Krakowie.
Obecnie zamieszkała w Lublinie, na Nowym Felinie.

Zawód:

tłumacz języków francuskiego i włoskiego

Hobby:

– literatura biograficzna, hagiograficzna, historyczna.
– muzyka instrumentalna, gra na keyboardzie, taniec towarzyski.
– zdrowy styl życia

Wspomnienia:

Dni Kariery Romanisty w maju 2014 r. – otworzyły mi furtkę do firmy, w której jestem zatrudniona do dziś.

Zawisza Artur

Zawisza Artur

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia polska
Rok ukończenia studiów: 1995
Notka biograficzna:

Magister filologii polskiej i absolwent filozofii, po studiach doradca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektor gabinetu Szefa Kancelarii Premiera, poseł na Sejm RP (2001-07), obecnie prywatny przedsiębiorca i wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Zawód:

polonista i filozof oraz przedsiębiorca i menedżer

Hobby:

kultura, podróże, polityka

Wspomnienia:

Wykłady z metafizyki ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca

Puch-Kuczyńska Anna

Puch-Kuczyńska Anna

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: socjologia
Rok ukończenia studiów: 1975
Notka biograficzna:

Obroniłam pracę mgr u prof. Cz. Strzeszewskiego. Przez większą część swojego życia zawodowego, prowadziłam z sukcesem własną działalność gospodarczą w obszarze rynku nieruchomości. Przez 8 lat byłam członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Rynku Nieruchomości. Będąc na emeryturze, nadal pracuję w rodzinnej firmie.

Zawód:

nie podano

Hobby:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.