Zapisz się na
newsletter

fff

Biuro Karier KUL

 

Biuro Karier KUL jest agendą ogólnouniwersytecką, która zajmuje się wsparciem rozwoju zawodowego studentów i absolwentów. Głównym celem naszej działalności jest udzielanie bezpłatnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim. Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb naszych klientów: inne potrzeby ma student w trakcie edukacji, inne absolwent, który właśnie wchodzi na rynek pracy, a zupełnie inne oczekiwania ma absolwent z „bagażem” doświadczeń zawodowych. Ale ważna jest dla nas kariera każdego studenta i absolwenta, dlatego oferujemy szeroki wachlarz usług.

Absolwenci mogą otrzymać profesjonalne wsparcie w następujących obszarach:

W CZYM POMAGAMY?
Profil zawodowy

Z pomocą doradcy zawodowego w naszym Biurze Karier absolwent może ocenić swój potencjał zawodowy: określić osobowość, słabe i mocne strony i pod tym kątem „zlokalizować” właściwe zajęcie. Ponadto doradca zawodowy pomoże odpowiedzieć na następujące pytania: jak aktywnie poszukiwać pracy, jak się do tego przygotować, jakie kroki należy podjąć, aby dostać wymarzoną pracę? Jakie kwalifikacje należy zdobyć? Jakie doświadczenie posiadać? Która organizacja umożliwia najlepszy start?

Serwis ofert pracy
Serwis ofert pracy

Biuro Karier KUL prowadzi SERWIS OFERT pracy i praktyk. Właśnie tutaj pracodawcy szukają studentów i „świeżo upieczonych” absolwentów. Rocznie nasz serwis gromadzi ponad 2000 ofert pracy, staży i praktyk z wielu branż. Dobrym miejscem na spotkanie swojego potencjalnego pracodawcy są kulowskie targi pracy i praktyk, które co roku przyciągają kilkadziesiąt firm z całej Polski. Warto też śledzić eventy organizowane przez Biuro Karier: branżowe spotkania na uczelni z pracodawcą, prezentacje firm najczęściej połączone z warsztatami prowadzonymi przez praktyków. To doskonała okazja nawiązania relacji i znalezienia kontaktu z przedstawicielem firmy, zazwyczaj osobą z Działu HR.

Metamorfoza CV

CV to podstawowe narzędzie potrzebne do znalezienia lub zmiany pracy. Doradca zawodowy pomoże uporządkować dotychczasowe doświadczenia oraz osiągnięcia, wyeliminować nieatrakcyjne informacje, uwypuklić mocne strony i stworzyć podsumowanie zawodowe. Specjalista podpowie również jak kreować swoja markę osobistą na rynku pracy mając już doświadczenie zawodowe.

Rynek pracy oczami specjalisty
Rynek pracy oczami specjalisty

Doradca zawodowy może zapoznać absolwenta z obecnym trendami na rynku pracy, poszukiwanymi kompetencjami oraz możliwościami i potencjałem w konkretnych branżach. Ponadto specjalista ds. karier omawia z absolwentem możliwości doszkalania i rozwoju kompetencji najbardziej cenionych obecnie na rynku pracy. To pozwala na podjęcie decyzji, w jakie obszary warto inwestować oraz gdzie skierować swoją uwagę, by osiągnąć sukces.

Audyt kariery
Audyt kariery

Dla absolwentów z zawodowym dorobkiem zainteresowanych rozwojem zawodowym, a także dla tych, którzy szukają nowej pracy i chcą się profesjonalnie przygotować do procesu rekrutacyjnego proponujemy audyt kariery. Po kilku latach na jednym stanowisku pracy warto dokonać audytu kariery, który polega na przeglądzie dotychczasowego doświadczenia zawodowego i opracowaniu planu rozwoju kariery w oparciu o potencjał absolwenta, z uwzględnieniem aktualnych trendów na rynku pracy. Podczas takiego spotkania klient otrzymuje informację zwrotną i wskazówki dotyczące dokumentów aplikacyjnych i wizerunku online. Dodatkowo możemy przeprowadzić symulację rozmowy rekrutacyjnej, która jest jednym z najtrudniejszych elementów w procesie zmiany/poszukiwania pracy.

Usługi dla pracodawców

Absolwenci – pracodawcy poszukujący pracowników lub praktykantów mogą za pośrednictwem naszego SERWISU OFERT PRACY I PRAKTYK zamieścić swoją ofertę. Dodatkowo na życzenie pracodawcy wspieramy proces rekrutacji (selekcja CV, przeprowadzenie rozmów z kandydatami, przekazanie wyselekcjonowanych CV kandydatów). Pozostałe formy współpracy usługi dla pracodawców.

Losy zawodowe naszych absolwentów

Wiedza na temat kompetencji absolwentów i ich użyteczności z perspektywy rynku pracy ma dla uczelni i dla kolejnych roczników jej absolwentów kapitalne znaczenie. Dlatego od 2011r. monitorujemy losy zawodowe naszych absolwentów. Rok po studiach kontaktujemy się z absolwentami , którzy pozostawili nam swój adres e-mail z zaproszeniem do udziału w badaniu. Wypełnione na różnych etapach kariery zawodowej ankiety są pomocne poznaniu i zrozumieniu związków zachodzących między treściami programów kształcenia, procesem studiowania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów KUL. Ich wyniki stanowią dla nas cenne źródło wniosków towarzyszących ocenie dydaktyki i warunków studiowania. Zebrane informacje są wykorzystywane jako materiał źródłowy przydatny w pracach zespołów zajmujących się planowaniem strategicznym oraz doskonaleniem studiów w naszej Uczelni. Więcej informacji o badaniu i wyniki poprzednich edycji tutaj: www.kul.pl/wyniki-badan-losow-zawodowych-absolwentow-kul

Najważniejsze informacje z badań dostępne są poniżej:

2015 2014  2013   2012

Praca to istotna strefa każdego z nas, ponieważ pochłania większą cześć naszego życia, dlatego ważne, aby mieć szansę na realizację w zawodzie, który się lubi, który daje szansę spełnienia zawodowych aspiracji. Dlatego pamiętaj: jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skorzystaj z naszej oferty. To inwestycja, która wymaga wyłącznie Twoich chęci i odrobiny czasu.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z Doradcą Zawodowym. Wystarczy wysłać email na adres: kariera@kul.pl i zgłosić chęć udziału w spotkaniu. W tytule wiadomości wpisz „doradztwo zawodowe”, a w treści podaj obszar, o którym chciałbyś porozmawiać podczas spotkania (np. konsultacja dokumentów aplikacyjnych, określanie predyspozycji zawodowych – badanie psychologiczne itd.). Podaj swoje dane, kierunek oraz rok studiów, dogodny termin i godzinę konsultacji. Możesz również zadzwonić pod nr tel. 81 445-43-71 lub 81 445-41-32. W e-mailu zwrotnym lub podczas rozmowy telefonicznej otrzymasz szczegóły dotyczące spotkania i potwierdzenie terminu konsultacji. Zapraszamy! Spotkania odbywają się w siedzibie Biura Karier KUL, czyli w pokoju 131 GG KUL.

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.