Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Konkurs „Moja Uczelnia”

Konkurs „Moja Uczelnia”

  Studenckie życie to nie tylko nauka, wykłady, ćwiczenia czy warsztaty. To także wiele zabawnych historii i anegdot, które nawet po wielu latach od skończenia studiów potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Jak Państwo wspominają...
Odeszła do Pana śp. dr hab. Alicja Puszka, historyk KUL

Odeszła do Pana śp. dr hab. Alicja Puszka, historyk KUL

  Prof. dr hab. Alicja Puszka urodziła się 5 września 1960 r. w Świdniku. Z KUL związana była od niemal 40 lat, najpierw jako studentka historii, a od 1987 r. wykładowca w Instytucie Historii. Pracę naukową...
„Spotkania. Niezależne pismo młodych katolików”

„Spotkania. Niezależne pismo młodych katolików”

  W dniu Święta Patronalnego KUL (28.06.2019 r.) odbyła się promocja edycji pierwszych numerów “Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” wydanych w opracowaniu historyka Macieja Sobieraja. Pismo powstało i wychodziło...
Święto Patronalne KUL (28.06.2019)

Święto Patronalne KUL (28.06.2019)

W 1918 roku ks. Idzi Benedykt Radziszewski, założyciel i pierwszy Rektor KUL, obrał Najświętsze Serce Jezusa patronem ówczesnego Uniwersytetu Lubelskiego. Od tego czasu w tym dniu KUL obchodzi swoje Święto Patronalne. Jest to również...
Spotkanie ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL z Wojciechem Czepczyńskim, laureatem Konkursu “Moja Uczelnia”

Spotkanie ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL z Wojciechem Czepczyńskim, laureatem Konkursu “Moja Uczelnia”

  (…) studenci KUL w różnych diecezjach Polski w kościołach w czasie niedzielnych mszy św. prowadzili akcję informacyjną o KUL. Najbliższa odbyła się w Poznaniu dnia 15 X 1967 roku. Ja też udałem się do Poznania,...
100 lat Męskiego Domu Studenckiego KUL

100 lat Męskiego Domu Studenckiego KUL

  Z okazji 100. rocznicy powstania Męskiego Domu Studenckiego KUL (Lublin, ul. Niecała), 30 maja 2019 r. na dziedzińcu akademika, odbędzie się spotkanie “Niecała majówka”. Program: 17.00 – uroczysta Msza św. dziękczynna...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.