Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

11 VI 2017 Msza Św. w intencji tegorocznych Absolwentów

11 VI 2017 Msza Św. w intencji tegorocznych Absolwentów

  W najbliższą niedzielę 11 czerwca 2017 r. o godz. 20:00 w Kaplicy Żeńskiego Domu Studenckiego na Poczekajce (Lublin, ul. Konstantynów 1D) odprawiona zostanie Msza Św. w intencji tegorocznych Absolwentów (plakat...
9 VI 2017 r. – 30 rocznica wizyty Jana Pawła II na KULu

9 VI 2017 r. – 30 rocznica wizyty Jana Pawła II na KULu

  9 czerwca 2017 roku obchodzić będziemy 30 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Na pielgrzymim szlaku papieża w 1987 roku znalazł się m. in. Lublin oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie spotkał się on...
Cykl KULowskie spotkania literackie (26 VI 2017)

Cykl KULowskie spotkania literackie (26 VI 2017)

        Aleksander Rozenfeld będzie gościem jednego z KULowskich spotkań literackich w dn. 26 czerwca 2017 r. Aleksander Rozenfeld urodził się 30 czerwca 1941 roku w Tambowie (ówczesny Związek Radziecki). Od lat...
OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką

OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką

Już 23 czerwca 2017 r., w dniu Święta Patronalnego KUL,  odbędzie się kolejny koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką. Wystąpią Piotr Tarcholik – skrzypce oraz Monika Tarcholik – fortepian. W programie:...
I Dzień Absolwenta IDiKS KUL

I Dzień Absolwenta IDiKS KUL

...
Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition

Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition

Karolina Kozak, Konrad Węgliński i Alexandre Piątek pod opieką dr Kingi Stasiak i prof. Delaine Swenson z Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL znaleźli się wśród czterech najlepszych drużyn europejskich...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.