Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

  Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi. Prace konkursowe w terminie do 14 czerwca br. należy...
Słowo Rektora KUL na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019

Słowo Rektora KUL na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019

  List ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019 roku   List...
Konkurs „Moja Uczelnia” – wyniki

Konkurs „Moja Uczelnia” – wyniki

  Praca pt. „Świeccy studenci z ambony o KUL w latach 1967-1969”, autorstwa Wojciecha Czepczyńskiego opowiada o zaangażowaniu studentów KUL w działalność prouniwersytecką w okresie komunizmu. Ich postawa stanowi przykład...
Rekolekcje wielkopostne Abp Grzegorza Rysia (17-19 marca 2019 r.)

Rekolekcje wielkopostne Abp Grzegorza Rysia (17-19 marca 2019 r.)

  Rekolekcje pod hasłem „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych”   Dzień I Źródło: Tv KUL – telewizja dla Ciebie!   Dzień II Źródło: Tv KUL – telewizja dla Ciebie!   Dzień III Źródło: Tv KUL – telewizja dla...
Egzaminy TELC na KUL

Egzaminy TELC na KUL

  Centrum Egzaminacyjne TELC działające przy Studium Praktycznej Nauki Języków obcych KUL zachęca do przygotowania się oraz udziału w kolejnej edycji egzaminów o charakterze międzynarodowym TELC (The European Language Certificates). Zalety egzaminu...
“Od zniszczonych butów do antropologii daru. Geneza personalizmu św. Jana Pawła II”

“Od zniszczonych butów do antropologii daru. Geneza personalizmu św. Jana Pawła II”

  Międzywydziałowy ośrodek uniwersytecki Instytut Jana Pawła II KUL  został powołany przez Senat KUL w dniu 25 czerwca 1982 r., którego głównym celem prowadzenie “studiów nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.