Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL “Kształtowanie się Państwa Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym”

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL “Kształtowanie się Państwa Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym”

  Epoka dwudziestolecia międzywojennego zwana także międzywojniem kryła w sobie wyjątkowe znaczenie dla uciemiężonej przez tyle lat niewoli Polski – niosła nadzieję na lepszą przyszłość i entuzjazm. Po tak długim okresie kraj odzyskał...
“Rzeczywistość – myśl – działanie” LXI Tydzień Filozoficzny na KUL (8-11 IV 2019)

“Rzeczywistość – myśl – działanie” LXI Tydzień Filozoficzny na KUL (8-11 IV 2019)

  Od ponad pół wieku w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego spotykają się wybitni znawcy filozofii, sympatycy tej dziedziny naukowej i pertraktują nad wybranymi zagadnieniami.   Refleksja tegorocznego spotkania znakomitych filozofów...
OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką

OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką

  Cykl koncertów „OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką”, który rozpoczął się już w 2013 roku, pozwala gościć na Uniwersytecie znakomitych, znanych na całym świecie wykonawców muzyki klasycznej. Wydarzenie adresowane jest do pracowników, absolwentów...
Uniwersyteckie Pielgrzymki na Jasną Górę

Uniwersyteckie Pielgrzymki na Jasną Górę

  Długą tradycją uniwersytecką jest udział naszej społeczności akademickiej w Apelach Jasnogórskich, podczas których Rektor KUL zawierza Uniwersytet opiece Matce Bożej. Pielgrzymki do Częstochowy organizowane są przez Towarzystwo Przyjaciół KUL...
Spotkanie z członkami Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL (9.02.2019)

Spotkanie z członkami Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL (9.02.2019)

  Społeczność akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tworzą studenci, Przyjaciele, pracownicy i w sposób szczególny Absolwenci lubelskiej Alma Mater. Część z nich zrzeszona jest w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia...
Konkurs „Moja Uczelnia”

Konkurs „Moja Uczelnia”

  Studenckie życie to nie tylko nauka, wykłady, ćwiczenia czy warsztaty. To także wiele zabawnych historii i anegdot, które nawet po wielu latach od skończenia studiów potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Jak Państwo wspominają...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.