Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Uniwersyteckie Pielgrzymki na Jasną Górę

Uniwersyteckie Pielgrzymki na Jasną Górę

  Długą tradycją uniwersytecką jest udział naszej społeczności akademickiej w Apelach Jasnogórskich, podczas których Rektor KUL zawierza Uniwersytet opiece Matce Bożej. Pielgrzymki do Częstochowy organizowane są przez Towarzystwo Przyjaciół KUL...
Spotkanie z członkami Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL (9.02.2019)

Spotkanie z członkami Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL (9.02.2019)

  Społeczność akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tworzą studenci, Przyjaciele, pracownicy i w sposób szczególny Absolwenci lubelskiej Alma Mater. Część z nich zrzeszona jest w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia...
Konkurs „Moja Uczelnia”

Konkurs „Moja Uczelnia”

  Studenckie życie to nie tylko nauka, wykłady, ćwiczenia czy warsztaty. To także wiele zabawnych historii i anegdot, które nawet po wielu latach od skończenia studiów potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Jak Państwo wspominają...
„Encyklopedia 100-lecia KUL”

„Encyklopedia 100-lecia KUL”

  14 stycznia 2019 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski po raz pierwszy zaprezentowana została „Encyklopedia 100-lecia KUL” przygotowana z okazji wielkiego jubileuszu istnienia Uniwersytetu. Jej prezentacja odbyła się także...
Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników KUL

Odznaczenia państwowe i resortowe dla pracowników KUL

  Przemysław Czarek, Wojewoda Lubelski w imieniu Andrzeja Dudy, Prezydenta RP wręczył 18 grudnia 2018 r. odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się...
Uniwersyteckie Spotkanie Opłatkowe

Uniwersyteckie Spotkanie Opłatkowe

Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym… Roger Schutz 18 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na KUL-u odbyło się coroczne przedświąteczne spotkanie społeczności...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.