Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Sejm RP uczcił 100. rocznicę powstania KUL

Sejm RP uczcił 100. rocznicę powstania KUL

  Projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wpłynął do Sejmu 6 grudnia 2018 r. i został przyjęty na pierwszym czytaniu. Posłowie zaznaczają w nim, że: W ciągu...
Słowo Rektora KUL na uroczystość Narodzenia Pańskiego 2018

Słowo Rektora KUL na uroczystość Narodzenia Pańskiego 2018

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Jan Paweł II   Corocznie z okazji Świąt Bożego Narodzenia ks. prof. Antoni Dębiński,...
Wystawa „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

Wystawa „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

  Wystawa stanowi kontynuację obchodów dwóch wielkich jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecia KUL. W dniach 27 października 2018 – 31 stycznia 2019 można obejrzeć ją w Muzeum Karkonoskim...
Pożegnanie śp. prof. Józefa Japoli

Pożegnanie śp. prof. Józefa Japoli

  Józef Japola (1944-2018) – teoretyk literatury, tłumacz, absolwent i pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Kierownik Katedry Literatury Porównawczej Instytutu Filologii Polskiej KUL (1999-2014), wybitny znawca anglosaskiej teorii literatury...
XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

  Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne. Sympozjum odbędzie się w dn. 23-24 października 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy KUL, sala CTW-114. Tematem przewodnim zjazdu jest...
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

21 października 2018 r. w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II po raz pierwszy w nowym roku akademickim rozbrzmiewać będzie radosne Gaude Mater Polonia. Uroczystości rozpoczną się wspólną Eucharystią. Mszy...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.