Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

“Co by było gdybyś” … rekrutacja na studia

“Co by było gdybyś” … rekrutacja na studia

  Trwa czas rekrutacji na studia. W ofercie dla przyszłych studentów znalazło się ponad 40 prestiżowych kierunków na dziewięciu wydziałach, wśród nich kilka nowości, które zachęcają maturzystów do podjęcia nauki w murach naszego...
Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej

  Rozpoczęła się 45. edycja kursu organizowanego przez KUL dla osób chcących pogłębić swoją znajomość języka i kultury polskiej. Uczestniczy w nim 150 osób z 39 krajów całego świata, m.in. Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ameryki...
Absolwenci KUL 2018

Absolwenci KUL 2018

  Jak co roku do egzaminu obrony prac dyplomowych podeszli studenci III roku I stopnia i II roku II stopnia oraz studenci studiów jednolitych magisterskich. Nasz Uniwersytet zyskał kolejną grupę Absolwentów – każdemu z nich gratulujemy...
KUL w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

KUL w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

  Teologia i filozofia – znalazły się w ścisłej czołówce przeprowadzonego Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw w 2018. Teologia uplasowała się na pierwszym miejscu w kraju, zaś filozofia na miejscu trzecim. Swoje pozycje w rankingu...
Wspólny toast i życzenia

Wspólny toast i życzenia

    Wspólne zdjęcie na dziedzińcu uniwersyteckim było jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu Zjazdu. Urodziny Uniwersytetu świętowane były także wspólnym toastem i specjalnym tortem urodzinowym, który wywarł ogromne wrażenie...
“Otwarte Katedry” – spotkania na Wydziałach i w Instytutach

“Otwarte Katedry” – spotkania na Wydziałach i w Instytutach

  Spotkanie po latach dostarczyło uczestnikom zjazdu wielu okazji do wzruszeń. W gronie rocznikowych przyjaciół z czasu studiów mogli wziąć udział w spotkaniach na wydziałach, podczas których dowiedzieli się, jak rozwijały się...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.