Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Znaczek z okazji 100-lecia utworzenia KUL

Znaczek z okazji 100-lecia utworzenia KUL

  Jubileusz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to wiele ciekawych wydarzeń i inicjatyw, które wpisują się w przeżywaną rocznicę. Od 1 października Poczta Polska wprowadziła w obieg znaczek okolicznościowy z okazji...
Retro warsztaty dla lubelskiej młodzieży

Retro warsztaty dla lubelskiej młodzieży

Tegoroczny wielki Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zbiegł się w czasie z Jubileuszem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Chcąc ukazać nieprzypadkową zbieżność tych dwóch uroczystości, podejmowane są...
Pożegnanie śp. prof. Stanisława Olczaka

Pożegnanie śp. prof. Stanisława Olczaka

  Stanisław Kazimierz Olczak (4.04.1936-3.09.2018) – wieloletni prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (1993-1999), historyk i archiwista, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Więcej. Ważniejsze publikacje: Olczak S., Duchowieństwo parafialne...
Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

  Akademicka Dziewiątka po raz kolejny dotarła przed tron najlepszej Matki – Bożej Matki. Pątnicy wyruszyli z Lublina 3 sierpnia po inauguracyjnej Mszy w Archikatedrze. Na pątniczy szlak liczący ponad 300 km wyruszyło ok....
II Letnia Szkoła Kognitywistki w Kazimierzu Dolnym

II Letnia Szkoła Kognitywistki w Kazimierzu Dolnym

  Urokliwy Kazimierz Dolny – wyjątkowy ośrodek turystyczny w Polsce położony w środkowej części Wisły, tego lata będzie miejscem spotkania wszystkich badaczy i sympatyków kognitywistyki. Hasłem przewodnim II Letniej Szkoły Kognitywistyki jest...
Studia podyplomowe na KUL-u

Studia podyplomowe na KUL-u

Studia podyplomowe na KUL-u to oferta dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W tym roku w ofercie kształcenia dostępne jest ponad trzydzieści kierunków, na które rekrutacji można dokonać...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.