Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Światowy Zjazd Absolwentów

Światowy Zjazd Absolwentów

  Trzy tysiące uczestników, łzy wzruszenia i spotkania dawno nie widzianych przyjaciół – tak w kilku słowach można opisać Światowy Zjazd Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ale tak naprawę tak wielkiego...
Święto Patronalne KUL – zawierzenie Uniwersytetu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Święto Patronalne KUL – zawierzenie Uniwersytetu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Główne obchody Zjazdu Absolwentów rozpoczęły się uroczystą Eucharystią w przypadające tego dnia Święto Patronalne Uniwersytetu. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Abp Stanisław...
„Cisza w eterze” – wywiad z absolwentami KUL

„Cisza w eterze” – wywiad z absolwentami KUL

W ostatnim czasie gośćmi studia Radia Lublin byli Absolwenci KUL. Czas studiów, atmosfera panująca, doświadczenie na poziomie relacji mistrz – uczeń, najważniejsze wydarzenia związane z Uniwersytetem ostatnich kilku dziesięcioleci minionego wieku...
KULowskie wieczory z muzyką OPUS MAGNUM

KULowskie wieczory z muzyką OPUS MAGNUM

    Już w najbliższą Niedzielę 10 czerwca 2018 r. odbędzie się kolejny z koncertów w ramach spotkań OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką.  Z okazji Święta Patronalnego Uniwersytetu Rektor Katolickiego Uniwersytetu...
Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Wystawa zatytułowana “Od 100 lat jest KUL” przenosi w czasy, w których powstawał Uniwersytet. Przedstawia życie studentów, wielkie uroczystości, funkcjonowanie nowego ośrodka akademickiego w kraju, rozwój myśli uniwersyteckiej....
„Otwarte Katedry” – spotkania na wydziałach/w instytutach w ramach ŚZA

„Otwarte Katedry” – spotkania na wydziałach/w instytutach w ramach ŚZA

„Otwarte Katedry” to tytuł spotkania, w czasie którego Absolwenci będą mieli okazję spotkać się w instytutach, na wydziałach, na których zdobywali wiedzę. Wspomnienia, rozmowy, spotkania i inne szczegóły dotyczące spotkań...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.