Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Napora (Fatyga) Elżbieta

Napora (Fatyga) Elżbieta

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 1986
Notka biograficzna:

Od lat mieszkam w Myszkowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jestem matką trójki dorosłych dzieci: Ani, Wojtka i Piotra.

Zawód:

psycholog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Hobby:

Prowadzę prace badawcze związane z dobrostanem rodziny w różnych konfiguracjach, szczególnie dotyczące rodziny samotnej matki.  Poza pracą zawodową, latem lubię chodzić po polskich górach, zimą jeździć na nartach

Wspomnienia:

Wiele dobrych wspomnień, np.: wykład z logiki u profesora Majdańskiego czy egzamin z filozofii nowożytnej u profesora Czerkawskiego.

Murawska Alicja

Murawska Alicja

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: ekonomia
Rok ukończenia studiów: 2017
Notka biograficzna:

Osoba słabosłysząca. Kończąc edukację w szkole średniej w zawodzie technik hotelarstwa, postanowiłam kontynuować naukę na poziomie wyższym. Nie było błędem wybranie przeze mnie Uczelni oddalonej o 500 km od mojego miejsca zamieszkania (Grudziądz – woj. kujawsko-pomorskie). To właśnie tutaj poznałam najbardziej życzliwych ludzi, odkryłam również, że moja niepełnosprawność nie jest dla mnie żadną przeszkodą w pokonywaniu różnych przeszkód. Moje motto życiowe: dążyć do celu nie zważając na trudności i przeszkody.

Zawód:

nie podano

Hobby:

– czytanie różnych książek, w tym naukowych związanych z zagadnieniami ekonomicznymi,
– jazda na rowerze w celach rekreacyjnych,
– rozwiązywanie krzyżówek oraz innych łamigłówek,
– zagadnienia z zakresu analityki gospodarczej,
– pływanie,
– nordic walking,
– podróże po Polsce,
– poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin nauki,
– wirtualne gry giełdowe.

Wspomnienia:

– działalność w Kole Naukowym Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących “Surdus Loquens” KUL,
– przyjaciele ze studiów m.in. pomoc kolegi, który pisał notatki na studiach,
– życzliwa kadra akademicka,
– egzaminy,
– obrona pracy lic.

Zasuwik Jadwiga

Zasuwik Jadwiga

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 1988
Notka biograficzna:

Praca zawodowa w odziale psychoterapii szpitala psychiatrycznego, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Zawód:

psycholog

Hobby:

psychoterapia

Wspomnienia:

Sympozjum na temat logoterapii, z udziałem V E Frankla.

Staroń Maria

Staroń Maria

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia polska
Rok ukończenia studiów: 1978
Notka biograficzna:

Szkołę podstawową ukończyłam w Łężanach koło Krosna nad Wisłokiem. Maturę zdałam w technikum naftowym w Krośnie. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w szkole jako nauczycielka języka polskiego (chociaż bywało, że uczyłam również innych przedmiotów). Niespełna rok po studiach wyszłam za mąż w przeciągu siedmiu lat urodziłam czworo dzieci. Przez dziesięć lat byłam dyrektorką szkoły w mojej rodzinnej miejscowości. Od września 2006 r. jestem emerytką.

Zawód:

nauczycielka

Hobby:

Interesuję się literaturą i sztuką filmową. Lubię turystyczne wypady – również piesze wędrówki. Dwukrotnie pielgrzymowałam pieszo do Santiago de Compostela. Byłam wolontariuszką na szlaku do Santiago.

Wspomnienia:

Gdy sięgam pamięcią do lat studenckich wydaje mi się, że najlepiej pamiętam kolacyjki, na które zapraszał swoich seminarzystów prof. Czesław Zgorzelski. Było to pod koniec roku akademickiego, wiązało się z przygotowaniami i pewnym stresem (by dobrze wypaść) ale z perspektywy czasu jawi się jako wspomnienie miłe i ważne. Uświadomiłam sobie, że pamiętam nawet zastawę stołową i przekąski, jakimi raczyła nas Żona Pana Profesora.

Znój-Znojewska Krystyna

Znój-Znojewska Krystyna

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: historia sztuki
Rok ukończenia studiów: 1982
Notka biograficzna:

Od stycznia 1983 roku pracuję w Muzeum Narodowym w Warszawie; od 1993 roku w Zbiorach Sztuki Polskiej do 1914.

Zawód:

historyk sztuki

Hobby:

literatura, turystyka, rekreacja

Wspomnienia:

Niezwykle miły egzamin wstępny na studia, wspaniała atmosfera panująca na uczelni.

Gieroba Jolanta

Gieroba Jolanta

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: pedagogika
Rok ukończenia studiów: 1995
Notka biograficzna:

Pochodzę z Zielonej Góry. Po studiach ze względów rodzinnych i zawodowych zostałam w Lublinie.

Zawód:

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Hobby:

literatura, film, plastyka

Wspomnienia:

nie podano

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.