Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Mościńska Krystyna

Mościńska Krystyna

Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 1971
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie

Strona zawiera informacje poufne. Aby je odblokować, kliknij tutaj.

Notka biograficzna:

Sekcja teologii dogmatycznej promotor x prof Granat i x bp doc. B. Pylak

Zawód:

emerytka

Zainteresowania:

astronomia i astrofizyka

Wspomnienia:

X – lecie KUL i raut

Bednaruk Waldemar

Bednaruk Waldemar

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: historia, prawo
Rok ukończenia studiów: 1997, 2000
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie

Strona zawiera informacje poufne. Aby je odblokować, kliknij tutaj.

Notka biograficzna:

Dr hab. prof. KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, autor i współautor 12 książek, w tym bestselerowej powieści “Kurier ze Stambułu”, oraz ponad 60 artykułów naukowych.

Zawód:

nauczyciel akademicki

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Brudkowski Krzysztof

Brudkowski Krzysztof

Wydział: Wydział Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: prawo
Rok ukończenia studiów: 1999
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie

Strona zawiera informacje poufne. Aby je odblokować, kliknij tutaj.

Notka biograficzna:

Prawnik praktykujący w Warszawie, ale emocjonalnie związany z Lublinem. W latach 1994-1999 student KUL w Sekcji Prawa. Żonaty.

Zawód:

Radca prawny

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wasilewska (Zajączkowska) Barbara

Wasilewska (Zajączkowska) Barbara

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 1976
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie

Strona zawiera informacje poufne. Aby je odblokować, kliknij tutaj.

Notka biograficzna:

Psycholog
1977 – 1986  Obwód Lecznictwa Kolejowego w Lublinie
1986 – 1993 Miejska Poradnia Wychowawczo – Zawodowa nr 2 w Lublinie
1993 – 2015 Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. W. Fijałkowskiego w Lublinie

Zawód:

Psycholog

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Dziubaty Marek

Dziubaty Marek

Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 1975
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie

Strona zawiera informacje poufne. Aby je odblokować, kliknij tutaj.

Notka biograficzna:

W 1978 r ukończyłem Podyplomowe Studia Administracji, Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
w 1981 r. ukończyłem Podyplomowe Studia Nauk o Pracy, Polityki Społecznej i Logistyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
w 1995 r zdałem Państwowy Egzamin z języka angielskiego (FC);
w 2001 roku ukończyłem Podyplomowe Studia z zakresu Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Szkole Menadżerów przy Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie;
w 2003 r. ukończyłem studium uprawniające do wykonywania zawodu Audytora Wewnętrznego;
w 2005 r. uzyskałem licencję Komisji Nadzoru Finansowego, a w 2008 r. ukończyłem studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Zawód:

mgr teologii, dr ekonomii

Zainteresowania:

Filatelistyka, numizmatyka, chóralistyka, muzyka organowa i klasyczna, (W.A.Mozart, L.van Beethoven, J.S.Bach, G.F Haendel), ekonomia i finanse.

Wspomnienia:

Egzamin magisterski, wręczenie dyplomu; występy i wyjazdy z Chórem Akademickim z prof. K.Górskim, bardzo ciekawe wykłady Ks. Prof. St. Witka oraz
Ks. Prof. S. Rosika.

Siębida Piotr Paweł

Siębida Piotr Paweł

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: ekonomia, socjologia, zarządzanie
Rok ukończenia studiów: 2002, 2005, 2014
Stopień studiów: III stopnia (doktoranckie), studia I stopnia, studia II stopnia

Strona zawiera informacje poufne. Aby je odblokować, kliknij tutaj.

Notka biograficzna:

Absolwent trzech kierunków studiów, ekonomii, zarządzania i socjologii, dla którego Uniwersytet był i jest wychowawcą, nauczycielem i autorytetem.

Zawód:

Pracownik administracji samorządowej

Zainteresowania:

Ze względu na wykonywaną pracę w Straży Miejskiej funkcje społeczne tego typu jednostek, a szczególnie funkcja analityczno-monitorująca, edukacyjna i wychowawcza.

Wspomnienia:

Inauguracja roku akademickiego i odczucia kiedy chór akademicki zaintonował Gaude Mater Polonia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.