Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Puch-Kuczyńska Anna

Puch-Kuczyńska Anna

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: socjologia
Rok ukończenia studiów: 1975
Notka biograficzna:

Obroniłam pracę mgr u prof. Cz. Strzeszewskiego. Przez większą część swojego życia zawodowego, prowadziłam z sukcesem własną działalność gospodarczą w obszarze rynku nieruchomości. Przez 8 lat byłam członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Rynku Nieruchomości. Będąc na emeryturze, nadal pracuję w rodzinnej firmie.

Zawód:

nie podano

Hobby:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Lipiec Paweł

Lipiec Paweł

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: historia
Rok ukończenia studiów: 2002
Notka biograficzna:

Obecnie pracownik poczty polskiej listonosz.

Zawód:

Nauczyciel historii

Hobby:

Góry Tatry

Wspomnienia:

Życie w akademiku przy ul. Niecałej

Mościńska Krystyna

Mościńska Krystyna

Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 1971
Notka biograficzna:

Sekcja teologii dogmatycznej promotor x prof Granat i x bp doc. B. Pylak

Zawód:

emerytka

Hobby:

astronomia i astrofizyka

Wspomnienia:

X – lecie KUL i raut

Bednaruk Waldemar

Bednaruk Waldemar

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: historia, prawo
Rok ukończenia studiów: 1997, 2000
Notka biograficzna:

Dr hab. prof. KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, autor i współautor 12 książek, w tym bestselerowej powieści “Kurier ze Stambułu”, oraz ponad 60 artykułów naukowych.

Zawód:

nauczyciel akademicki

Hobby:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Brudkowski Krzysztof

Brudkowski Krzysztof

Wydział: Wydział Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: prawo
Rok ukończenia studiów: 1999
Notka biograficzna:

Prawnik praktykujący w Warszawie, ale emocjonalnie związany z Lublinem. W latach 1994-1999 student KUL w Sekcji Prawa. Żonaty.

Zawód:

Radca prawny

Hobby:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wasilewska (Zajączkowska) Barbara

Wasilewska (Zajączkowska) Barbara

Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 16.06.1976
Notka biograficzna:

Psycholog
1977 – 1986  Obwód Lecznictwa Kolejowego w Lublinie
1986 – 1993 Miejska Poradnia Wychowawczo – Zawodowa nr 2 w Lublinie
1993 – 2015 Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. W. Fijałkowskiego w Lublinie

Zawód:

Psycholog

Hobby:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.