Zapisz się na
newsletter

Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to miejsce, w którym wsparcie znajdą wszyscy studenci i Absolwenci Uczelni. Zajmuje się m. in.:

– organizacją szkoleń i warsztatów,
– poradnictwem zawodowym w zakresie organizacji praktyk, staży i wolontariatu.

Biuro Karier KUL aktywnie współpracuje z aktualnymi oraz byłymi studentami Uczelni, dostarczając im porad zawodowych oraz informacji o rynku pracy. To wiedza, która może okazać się niezbędna w czasie poszukiwań pierwszej pracy. Z jego bezpłatnego poradnictwa korzystać mogą także pracodawcy szukający odpowiednich kandydatów na oferowane przez nich miejsca pracy, praktyki oraz staże.

Dodatkowo, inicjuje spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni czy Targi Pracy. To świetna okazja do tego, aby absolwenci KUL aktywni na rynku pracy mogli zaangażować się w organizację corocznych Studenckich Targów Pracy i Praktyk.

Biuro Karier Od 2012 roku prowadzi również „Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL”, z którego raporty umieszczone są poniżej. Dostarczają one cennych informacji, jak ukształtowała się sytuacja zawodowa naszych Absolwentów po ukończeniu studiów.

 

Raporty z „Badania Losów Zawodowych Absolwentów KUL”:

Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego to miejsce, w którym wsparcie znajdą wszyscy studenci i Absolwenci Uczelni. Od 2012 roku prowadzi „Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL”, z którego raporty umieszczone są poniżej. Dodatkowo, inicjuje spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni czy Targi Pracy.

 

Raporty z „Badania Losów Zawodowych Absolwentów KUL”:

 

Biuro Karier KUL mieści się w pokoju GG-131 (wejście obok Kościoła Akademickiego). Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: http://www.kul.pl/biuro-zawodowej-promocji-studentow-i-absolwentow-kul,137.html

 

Biuro Karier KUL mieści się w pokoju GG-131 (wejście obok Kościoła Akademickiego).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.