Zapisz się na
newsletter

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego funkcjonuje od 28 września 2004 roku. Jego głównym celem jest prowadzenie rekrutacji oraz koordynowanie studiów podyplomowych i kursów doszkalających realizowanych przez Uniwersytet. W roku akademickim 2016/2017 CSP uruchomiło zapisy na ponad 20 kierunków studiów podyplomowych:

KierunekLink 
administracja – rejestracja stanu cywilnegoPrzejdź do strony
audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych Przejdź do strony
duchowość katolicka
Przejdź do strony
dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego -10% Przejdź do strony
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Przejdź do strony
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Lublin)
Przejdź do strony
edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym (Stalowa Wola) Przejdź do strony
edytorstwoPrzejdź do strony
informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna)
Przejdź do strony
mediacja sądowa i pozasądowa Przejdź do strony
podatki i prawo podatkowe Przejdź do strony
prawo antyterrorystyczne Nowość!
Przejdź do strony
przygotowanie pedagogiczne (Lublin) Przejdź do strony
psychologia transportu Przejdź do strony
rachunkowość i podatki
Przejdź do strony
zarządzanie i finanse w administracji publicznej Przejdź do strony
zarządzanie i monitoring badań klinicznych Przejdź do strony
zarządzanie zasobami ludzkimiPrzejdź do strony

Zrób z nami krok w przyszłość!

Kontakt:
Centrum Studiów Podyplomowych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

e-mail: centrusp@kul.pl
tel. 81 445 39 95, 81 445 39 96
Collegium Joannis Pauli II, pokój C-314, 316 (III piętro)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.