Zapisz się na
newsletter

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (SAWP) funkcjonuje od 2006 roku. Działalności Stowarzyszenia wpisuje się w dewizę „Deo et Pariae”, która przyświeca Uczelni od początku jej istnienia. Jego głównym celem jest integracja i promocja absolwentów Wydziału Prawa. Wspiera studentów Uniwersytetu m. in. poprzez organizację kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze . Organizuje także liczne konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wzbogacając wiedzę oraz pomagając zdobyć nowe umiejętności.

SAWP jest wydawcą Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, należy wypełnić deklarację członkowską dostępną na stronie http://www.kul.pl/deklaracja-czlonkowska,art_1476.html.

 

Kontakt:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

e-mail: prawnik@kul.lublin.pl
tel./fax. 81 445 3742
Collegium Joannis Pauli II, pokój C-742 (VII piętro)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.