Zapisz się na
newsletter

fff

DLA ABSOLWENTA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL
Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (TP KUL) to organizacja społeczna w służbie KUL. Zostało założone I grudnia 1922 r. przez o. Jacka Woronieckiego, dominikanina, ówczesnego rektora Uczelni. Towarzystwo jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z hierarchią kościelną. Otwarte jest dla wszystkich, którzy cele Towarzystwa uznają i gotowi są wprowadzić je w życie.
Towarzystwo nie tylko przyczynia się do materialnego wspierania Uniwersytetu, ale także szerzy idee wyższych uczelni katolickich oraz kształtuje w społeczeństwie życzliwość dla Kościoła i odpowiedzialność za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.