Zapisz się na
newsletter

fff

POMNIK ZAŁOŻYCIELA KUL JAKO DAR ABSOLWENTÓW

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski (1871 – 1922) – kapłan, uczony, założyciel i pierwszy Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Akademii Duchownej w Piotrogrodzie, gdzie w 1896 roku otrzymał święcenia kapłańskie oraz Wyższego Instytutu Filozoficznego w Leuven (Leuvain). Ks. Idzi Radziszewski doskonale rozumiał wagę edukacji oraz konieczność kształcenia elit w odradzającej się Polsce. Cieszył się nieprzeciętnym uznaniem w oczach młodzieży i swoich współpracowników. Obecny wizerunek Lublina jako ośrodka akademickiego to w znacznej mierze jego zasługa, która wymaga godnego upamiętnienia.

Dlatego też, wśród wielu różnorodnych inicjatyw realizowanych w ramach Jubileuszu 100-lecia KUL, pojawiła się również idea wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego  jako daru Absolwentów. To dzieło, który ma upamiętnić jego postać i przypominać o jego zasługach.

Pomysł ten spotkał się z pozytywną reakcją ze strony mieszkańców Lublina oraz społeczności akademickiej lubelskich uczelni wyższych (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej).

Zachęcamy do wsparcia projektu! Każda wpłata to bardzo ważny gest, który przybliża nas do celu.

Uchwała Rady Miasta
Wniosek w sprawie budowy pomnika
Opinia Rady Miasta Lublin w sprawie wzniesienia pomnika

WESPRZYJ PROJEKT

 

Dane darczyńcy

Przekazywana kwota

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.