Zapisz się na
newsletter

fff

Upamiętniamy postać założyciela KUL-u – dołącz do nas

Jubileusz 100-lecia KUL to wiele ciekawych spotkań i wydarzeń  o charakterze naukowym, religijnym i kulturalnym. W ramach tej rocznicy pojawił się też pomysł wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora naszej Alma Mater. Poprzez ten gest dziękujemy temu, którego pomysł rozpoczęcia działalności Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie w 1918 r. przeszedł próbę historii i w sposób czynny uczestniczy we współczesnym życiu społecznym, jednocześnie podejmując wyzwania przyszłości.

 

Wszyscy, chcący materialnie wesprzeć jego budowę, mogą zrobić to bezpośrednio przez niniejszą stronę internetową lub przelewem tradycyjnym na podany niżej rachunek bankowy. Każda wpłata to bardzo ważny gest, który przybliża nas do celu. Dziękujemy!

WESPRZYJ PROJEKT online

 

Dane darczyńcy

Przekazywana kwota

WPŁATY TRADYCYJNE

WESPRZYJ PROJEKT tradycyjnie

 

Wpłaty na budowę pomnika przyjmowane są na poniższe konto:

Nazwa właściciela rachunku bankowego: Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Adres: ul. Chopina 29, 20-023 Lublin
Nr konta bankowego: PKO BP II O/Lublin 63 1020 3150 0000 3502 0002 9165
Tytuł przelewu: “Przez historię do przyszłości” – zbiórka na pomnik ks. Idziego Radziszewskiego

 

Pomysł wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego spotkał się z pozytywną reakcją ze strony mieszkańców Lublina oraz społeczności akademickiej lubelskich uczelni wyższych (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej).

Pomnik powstanie na skwerze miejskim przy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Jego projekt wygląda następująco:

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski (1871 – 1922) – kapłan, uczony, założyciel i pierwszy Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Akademii Duchownej w Piotrogrodzie, gdzie w 1896 roku otrzymał święcenia kapłańskie oraz Wyższego Instytutu Filozoficznego w Leuven (Leuvain). Ks. Idzi Radziszewski doskonale rozumiał wagę edukacji oraz konieczność kształcenia elit w odradzającej się Polsce. Cieszył się nieprzeciętnym uznaniem w oczach młodzieży i swoich współpracowników. Obecny wizerunek Lublina jako ośrodka akademickiego to w znacznej mierze jego zasługa, która wymaga godnego upamiętnienia.

Zachęcamy do wsparcia projektu! Każda wpłata to bardzo ważny gest, który przybliża nas do celu.

Uchwała Rady Miasta
Wniosek w sprawie budowy pomnika
Opinia Rady Miasta Lublin w sprawie wzniesienia pomnika

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.