Zapisz się na
newsletter

fff

POMNIK ZAŁOŻYCIELA KUL JAKO DAR ABSOLWENTÓW

Ks. Idzi Benedykt Radziszewski (1871 – 1922) – kapłan, uczony, założyciel i pierwszy Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent Akademii Duchownej w Piotrogrodzie, gdzie w 1896 roku otrzymał święcenia kapłańskie oraz Wyższego Instytutu Filozoficznego w Leuven (Leuvain). Ks. Idzi Radziszewski doskonale rozumiał wagę edukacji oraz konieczność kształcenia elit w odradzającej się Polsce. Cieszył się nieprzeciętnym uznaniem w oczach młodzieży i swoich współpracowników. Obecny wizerunek Lublina jako ośrodka akademickiego to w znacznej mierze jego zasługa, która wymaga godnego upamiętnienia.

Dlatego też, wśród wielu różnorodnych inicjatyw realizowanych w ramach Jubileuszu 100-lecia KUL, pojawiła się również idea wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego  jako daru Absolwentów. To dzieło, który ma upamiętnić jego postać i przypominać o jego zasługach.

Pomysł ten spotkał się z pozytywną reakcją ze strony mieszkańców Lublina oraz społeczności akademickiej lubelskich uczelni wyższych (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Lubelskiej).

Zachęcamy do wsparcia projektu! Każda wpłata to bardzo ważny gest, który przybliża nas do celu.

Uchwała Rady Miasta
Wniosek w sprawie budowy pomnika
Opinia Rady Miasta Lublin w sprawie wzniesienia pomnika

WESPRZYJ PROJEKT

 

Dane darczyńcy

Przekazywana kwota