Zapisz się na
newsletter

fff

Uniwersytet dziś

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Studenci na dziedzińcu KUL (2015)
Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą Uczelnią Lublina i jednym z najstarszych Uniwersytetów w Polsce. Uczelnia powstała z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego w 1918 roku. Od samego początku działała w służbie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie. Dewizie tej została wierna do dziś.

Obecnie na Uczelni studiuje ponad 12 tysięcy osób pochodzących z różnych części świata. To mieszanka różnych kultur, zainteresowań i pasji.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, przez niemal 100 lat swojego funkcjonowania, stawiał na intensywny rozwój, oferując studentom coraz to nowe możliwości. Systematycznie poszerzał swoją ofertę edukacyjną oraz powiększał bazę lokalową. Wszystko po to aby móc wyposażyć ich w niezbędną wiedzę i umiejętności, które nie tylko pozwolą zdobyć dobre wykształcenie, ale również dadzą możliwość szybkiego znalezienia wymarzonej pracy.

Dzięki dynamicznym zmianom i wychodzeniu naprzeciw potrzebom młodych ludzi Campus Główny KUL dzisiaj to nie tylko Gmach Główny, ale również Collegium Joannis Pauli II, Collegium Norvidianum oraz Centrum Transferu Wiedzy. Od stycznia 2012 roku w Campusie na Poczekajce działa Gmach Dydaktyczno-Naukowy Biotechnologii.

KUL współcześnie to również Wydział w Stalowej Woli (Instytut Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli)

Obecnie na Uniwersytecie funkcjonuje osiem Wydziałów:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.