Zapisz się na
newsletter

fff

TVP3 Lublin w każdy czwartek o godzinie 21:55 emituje program “Flesz Akademicki”, który poświęcony jest interesującym wydarzeniom z życia lubelskich uczelni wyższych. “Flesz Akademicki” przygotowywany jest przez samych studentów, którzy opowiadają o tym, co dzieje się na ich uniwersytetach. Poniżej dotychczasowe odcinki “Flesza Akademickiego” dotyczące Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zostały one zrealizowane przez Telewizję Uniwersytecką KUL.

Najbliższa emisja już 22 lutego 2018 r. o godz.  21:55.

1 lutego 2018 r.


28 grudnia 2017 r.


7 grudnia 2017 r.

16 listopada 2017 r.


26 października 2017 r.

22 czerwca 2017 r.


1 czerwca 2017 r.


11 maja 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

30 marca 2017 r.

Źródło: www.kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.